O mne

PREKLADATEĽKA PRE SLOVENSKÝ A MAĎARSKÝ JAZYK

Som prekladateľka s vyše 15-ročnou praxou zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore slovenský jazyk a maďarský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa: 971278.

Úradné (súdne overené) preklady z/do maďarského jazyka vyhotovujem podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Úkon prekladateľskej činnosti možno vykonať písomne v listinnej podobe alebo po dohode so zadávateľom aj v elektronickej podobe.

Okrem úradných prekladov vyhotovujem v rámci viazanej živnosti aj neúradné preklady v jazykovej kombinácii slovenský jazyk - maďarský jazyk (obojsmerne) a z anglického do slovenského alebo maďarského jazyka.

Pri svojej práci používam od roku 2008 CAT nástroje (z anglického computer-aided translation, čiže počítačom podporovaný preklad), v prevažnej miere SDL Trados Studio, ďalej Memsource, memoQ, Smartcat a iné.