O mne

15 rokov skúseností s prekladmi


Som prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore slovenský jazyk a maďarský jazyk, evidenčné číslo prekladateľa: 971278.

Úradne overené preklady v odbore slovenský jazyk a maďarský jazyk vyhotovujem v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Okrem úradných prekladov vyhotovujem aj preklady bez úradného overenia v jazykovej kombinácii slovenský jazyk a maďarský jazyk (obojsmerne) a z anglického do slovenského alebo z anglického do maďarského jazyka. Preferované oblasti neúradných prekladov: právo, obchod, financie, e-commerce a digitálny marketing.

Od roku 2008 používam CAT nástroje - SDL Trados Studio, Memsource, memoQ a iné.